Thus Shall I Not Falter

Benjamin West, Joshua Passing the River Jordan with the Ark of the Covenant (1800), Art Gallery of New South Wales.
Benjamin West, Joshua Passing the River Jordan with the Ark of the Covenant (1800), Art Gallery of New South Wales.

Arglwydd, arwain trwy’r anialwch
Fi bererin gwael ei wedd,
Nad oes ynwy’ nerth na bywyd
Fel yn gorwedd yn y bedd:
Hollalluog, hollalluog,
Ydyw’r Un a’m cwyd i’r lan.

Myfi grwydrais hir flynyddau,
Ac heb weled codi’r wawr;
Anobaithiais, heb dy allu,
Ddod o’r anial dir yn awr;
Dere dy hunan, dere dy hunan,
Dyna’r pryd y dof i maes.

Rho’r golofn dannos i’m harwain,
A’r golofn niwl y dydd;
Dal fi pan bwy’n teithio’r mannau
Geirwon yn fy ffordd y sydd:
Rho i mi fanna, rho i mi fanna,
Fel na bwyf i lwfwrhau.

Agor y ffynhonnau melys
Sydd yn tarddu o’r Graig i ma’s;
‘R hyd yr anial mawr canlyned
Afon iechydwriaeth gras:
Rho i mi hynny, rho i mi hynny,
Dim imi ond dy fwynhau.

Pan bwy’n myned trwy’r Iorddonen,
Angau creulon yn ei rym,
Ti est trwyddi gynt dy hunan,
Pam yr ofna’i bellach ddim?
Buddugoliaeth, buddugoliaeth,
Gwna imi waeddi yn y llif!

Mi ymddirieda’ yn dy allu,
Mawr yw’r gwaith a wnest erioed:
Ti gest angau, ti gest uffern,
Ti gest Satan dan dy droed:
Pen Calfaria, Pen Calfaria,
Nac aed hwnw byth o’m cof.

— Roberts, Gomer M., ed., Gwaith Pantycelyn: Detholiad. Aberystwyth: Gwasg Aberystwyth, 1960.

Published by Christian Clay Columba Campbell

Christian Clay Columba Campbell is a Roman Catholic of the Anglican Use. As Senior Warden of the Cathedral of the Incarnation (Orlando, FL), he organised the process by which the parish accepted the Apostolic Constitution Anglicanorum coetibus, petitioning to join the Catholic Church. The Anglican Cathedral is now the Church of the Incarnation in the Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter. Personal queries should be directed to me at eccentricbliss dot com.

Leave a comment

Leave a Reply