Bride Ban-Chobhair

Thainig thugam cobhair Moire gheal is Bride; Mar a rug Anna Moire, Mar a rug Moire Criosda, Mar a rug Eile Eoin Baistidh Gun mhar-bhith dha dhi, Cuidich thusa mise ‘m asaid, Cuidich mi a Bhride! Mar a gheineadh Criosd am Moire Comhliont air gach laimh, Cobhair thusa mise, mhoime, An gein a thoir bho […]