Oran Eile Don Phrionnsa

Sèist: Chorus (after each verse): Thug ho-o, laithill ho-o Thug ho-o, laithill ho-o Thug o-ho-ro an aill libh Thug o-ho-ro an aill libh Thug ho-o, laithill ho-o Thug ho-o, laithill ho-o Seinn o-ho-ro an aill libh Seinn o-ho-ro an aill libh Och ‘sa mhaduinn’s mi dusgadh Early as I awaken ‘S mor mo shunnd’s mo […]